Hillberg
Stämningsbild med barn som springer genom ett skogsbryn.